кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

          

Освітня програма «Міжнародний бізнес». Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Глобалізація, економічні регіони світу та економіка країн

Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Міжнародна економічна інтеграція

Міжнародна торгівля

Міжнародні організації

Основи економічної безпеки та економічної дипломатії

Основи наукових досліджень

Цифровий бізнес

Syllabuses for the Elective Courses

     Advertising Business

          

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини». Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Методологія та організація наукових досліджень міжнародних економічних відносин

Міжнародний фінансовий менеджмент

Управління зовнішньоекономічною діяльністю

Управління міжнародними інвестиційними проектами

          

Архів