кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин

Освітньо-професійні програми

          

Освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

 

Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» спеціальності 051 Економіка

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

 

Освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти