кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин

Студенту

          

Графік проведення онлайн-консультацій науково-педагогічними працівниками
кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин
 у ІІ семестрі 2022-2023 н. р.

П.І.Б. науково-педагогічного працівника

Навчальні дисципліни

Час консуль-тації

Покликання на відео-конференцію

e-mail науково-педагогічного працівника

Артеменко А. В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри

Ділове мовлення та кореспонденція іноземною мовою (англійська)

Корпоративне управління та соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі

Міжнародні економічні відносини

Світова економіка та міжнародні економічні відносини

Управлінська результативність у міжнародному бізнесі

10.00

https://webinar.puet.edu.ua/
fbc9d45099af34940947d45
d51367655

annaartemenko5
@gmail.com

Єжелий Ю. О.,
асистент кафедри

Глобальний бренд-менеджмент

Політичний розвиток та політичні системи країн світу

Основи наукових досліджень

Міжнародний фінансовий менеджмент

Світовий ринок товарів і послуг

Створення стартапів в міжнародному бізнесі

Цифровий бізнес

Управління міжнародною комунікаційною політикою підприємства

Міжнародна економіка

Міжнародна макроекономіка. Міжнародна мікроекономіка

10.00

https://webinar.puet.edu.ua/
fd8c2b63250897cd2840
88b05f363933

jezhelyj
@gmail.com

Клименко В. І., к.е.н., доцент

Дипломатична та консульська служба

Створення стартапів в міжнародному бізнесі

8.00

http://www2.el.puet.edu.ua
/st/course/view.php?id=1169

http://www2.el.puet.edu.ua
/st/course/view.php?id=1095

vita.klimenko.85
@gmail.com

Пожар А. А., к.е.н, доцент

Тренінг: Техніка укладання міжнародних комерційних контрактів

Міжнародна економіка

Міжнародні фінанси

12.00

https://webinar.puet.edu.ua/
d02b16f5d6d0c7179403df
7f7a11b2d9

art.pozhar
@gmail.com

Стрілець В. Ю., д.е.н, доцент

Основи економічної безпеки та економічної дипломатії

Міжнародна логістика

Міжнародний бізнес

12.00

https://webinar.puet.edu.ua/
a199143cfaf990ec1780be
90ed5df2ab

victoriaignatenko1
@gmail.com

Туль С. І., к.е.н, доцент

Конкуренція та конкурентна поведінка компаній у міжнародному бізнесі

8.00

https://webinar.puet.edu.ua/
f3285ca0ac2f42f8ab12ef30
25308725

tulsvetlana
@ukr.net

Флегантова А. Л., к.е.н, доцент

Економічний аналіз в міжнародному бізнесі

Основи наукових досліджень

Міжнародна бізнес-статистика

Цифровий бізнес

Тренінг: Кон’юнктурний аналіз в міжнародному бізнесі

Міжнародна макроекономіка. Міжнародна мікроекономіка

11.00

https://webinar.puet.edu.ua/
fbc9d45099af34940947d45
d51367655

anna.flehantova
@gmail.com

Франко Л. С., старший викладач

Основи міжнародного бізнесу

Міжнародні організації

Світовий ринок товарів і послуг

Інвестиційний клімат зарубіжних країн

9.00

https://webinar.puet.edu.ua/
4b3f2cbdf45a535964961ac
8321abed5

lysichka.08
@ukr.net

 

УВАГА! Консультації проводяться кожної суботи. Задля оптимізації процесу консультування, просимо попереджати викладачів про бажання бути присутніми на зустрічах.

          

Графік проведення онлайн-консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин у І семестрі 2022-2023 н. р.

П.І.Б. науково-педагогічного працівника

Навчальні дисципліни

Час

Покликання на відео-конференцію

e-mail науково-педагогічного
працівника

Артеменко А.В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри

• Глобальна економіка
• Міжнародна та європейська безпека
• Міжнародні економічні відносини
• Міжнародні стратегії економічного розвитку
• Тренінг: Міжнародні бізнес-проекти

10.00

https://webinar.puet.edu.ua/
fbc9d45099af34940947
d45d51367655

annaartemenko5
@gmail.com

Єжелий Ю. О.,
асистент кафедри

• Проектне навчання з курсу Міжнародна економіка
• Цифровий бізнес
• Тренінг: Міжнародні інформаційні системи та технології

10.00

https://webinar.puet.edu.ua/
fd8c2b63250897cd284088b
05f363933

jezhelyj
@gmail.com

Клименко В. І., к.е.н., доцент

• Управління міжнародною конкурентоспроможністю
• Управління міжнародними інвестиційними проєктами

8.00

http://www2.el.puet.edu.ua/
st/course/ view.php?id=1169

http://www2.el.puet.edu.ua/st
/course/ view.php?id=1095

vita.klimenko.85
@gmail.com

Пожар А. А., к.е.н, доцент

• Тренінг: Техніка міжнародних комерційних переговорів
• Фінанси зарубіжних фірм
• Міжнародний менеджмент
• Міжнародні фінанси
• Міжнародна економіка
• Геополітика та геоекономіка

12.00

https://webinar.puet.edu.ua/
d02b16f5d6d0c7179403df7f7
a11b2d9

art.pozhar
@gmail.com

Стрілець В. Ю., д.е.н, доцент

• Міжнародний бізнес

12.00

https://webinar.puet.edu.ua/
a199143cfaf990ec1780be90
ed5df2ab

victoriaignatenko1
@gmail.com

Туль С. І., к.е.н, доцент

• Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу

8.00

https://webinar.puet.edu.ua/
f3285ca0ac2f42f8ab12ef302
5308725

tulsvetlana
@ukr.net

Флегантова А. Л., к.е.н, доцент

• Міжнародний маркетинг
• Міжнародна макроекономіка. Міжнародна мікроекономіка
• Методологія та організація наукових досліджень міжнародних економічних відносин

11.00

https://webinar.puet.edu.ua/
fbc9d45099af34940947d45d
51367655

anna.flehantova
@gmail.com

Франко Л. С., старший викладач

• Міжнародний бізнес (ДЗВ б 6-21)
• Міжнародна торгівля
• Крос-культурні комунікації
• Зовнішньоекономічна діяльність підприємтсва
• Міжнародні організації

9.00

https://webinar.puet.edu.ua/
4b3f2cbdf45a535964961ac
8321abed5

lysichka.08
@ukr.net

УВАГА! Консультації проводяться кожної суботи. Задля оптимізації процесу консультування, просимо попереджати викладачів про бажання бути присутніми на зустрічах.