кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин

Проєкти освітньо-професійних програм

          

Проєкт освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Проєкт освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» спеціальності 051 Економіка

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Проєкт освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти