кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин

Науково-дослідна робота студентів спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

          

Науковий студентський гурток "Глобус" розглянув вплив глобалізації на торгівлю, міграцію та обмінні курси

На кафедрі міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин у рамках наукового студентського гуртка "Глобус" відбулася цікава дискусія на тему "Торгівля, міграція та обмінні курси в глобалізованому світі". Студенти спеціальності "Міжнародні економічні відносини", група МЕВ МБ-21, активно обговорили взаємозв'язок цих феноменів у сучасному економічному контексті.

Однією з ключових тем дискусії став вплив глобальної торгівлі та міграційних процесів на обмінні курси та економічну стабільність. Студенти розглянули, як зростання міжнародної торгівлі та масова міграція впливають на курси валют та економічну ситуацію в країнах світу. Вони проаналізували також роль регулюючих механізмів та політики центральних банків у збереженні стабільності обмінних курсів та управлінні фінансовими ризиками.

Активну участь у дискусії взяли студенти Діна Сичук, Ростислав Пугач та Анна Заїка, які запропонували цінні ідеї та аргументи щодо обговорюваних питань.

Науковий студентський гурток "Глобус" продовжує свою діяльність і планує подальші заходи з вивчення актуальних питань світової економіки та міжнародних відносин.

          

22.12.2023 на кафедрі міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин відбувся круглий стіл «Міжнародні економічні відносини: сучасні тренди та виклики».

Основною метою зустрічі було обговорення сучасних тенденцій розвитку бізнесу в Україні та світі, а також ключових аспектів побудови економічних відносин на міжнародному рівні. Такі зустрічі проводяться досить часто для того, щоб забезпечити високий рівень якості підготовки фахівців різних рівнів (бакалаврського і магістерського) та різних спеціальностей. Обговорювали освітню програму «Міжнародний бізнес», спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини», освітню програму «Міжнародні економічні відносини», спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» та освітню програму «Міжнародна економіка», спеціальність 051 «Економіка».

На зустрічі були присутні Стейкхолдери, які є представниками академічного та підприємницького середовища:

 • Гончаренко Владислав Васильович – д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова, Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна.
 • Мишелов Анатолій Вікторович – директор ТОВ ТК Євротрансгруп
 • Рекотова Віта Іванівна – директорка Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції», к.е.н., доцент.
 • Туль Світлана Іванівна – заступник директора – експерт з регіонального розвитку Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції».
 • Кисла Катерина Григорівна – керівник відділу ЗЕД компанії «Вигідна Покупка»
 • Юшко Оксана Миколаївна - головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва та залучення інвестицій управління міжнародного співробітництва та інвестиційної політики Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної військової адміністрації.

Гаранти освітніх програм:

 • Стрілець Вікторія Юріївна – гарант освітньої програми Міжнародний бізнес, спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини, завідувач кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, д.е.н., доцент.
 • Пожар Артем Анатолійович - гарант освітньої програми Міжнародна економіка, спеціальність 051 Економіка, доцент кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, к.е.н., доцент.

Випускники різних спеціальностей:

 • Алексеюк Анастасія Олександрівна, випускниця спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини, ОП Міжнародний бізнес. (група МЕВ м-21)
 • Коробко Антон Вікторович, випускник спеціальності Міжнародні економічні відносини 2021 року
 • Колісник Тетяна Олегівна, випускниця спеціальності Міжнародна економіка»

Науково-педагогічні працівники університету, які безпосередньо беруть участь у підготовці фахівців:

 • Флегантова А.Л., доцентка кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, к.е.н., доцент.
 • Франко Л.С., ст. викладач кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин.
 • Єжелий Ю.О., асистент кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин.

Здобувачі вищої освіти (першого) бакалаврського та другого (магістерського) рівнів:

 • Стадник Земфіра – група МЕВ м -11
 • Масюк Владислава – група МЕВ МБ б -11
 • Кудлай Марія – група МЕВ МБ б -11
 • Пугач Ростислав – група МЕВ МБ б -21
 • Браженко Агнеса – група МЕВ МБ б -11
 • Бендер Катерина – група МЕВ МБ б -31
 • Варуша Анастасія – група МЕВ МБ б -31
 • Заїка Анна – група МЕВ МБ б -41

Визначено, що в умовах сучасних викликів навколишнього середовища (наслідки пандемії, геополітична нестабільність та повномасштабна війна в Україні, бар’єри для міжнародної торгівлі та порушені логістичні ланцюги) важливою є адаптація міжнародних економічних відносин. Тому визначено, що освітні програми мають включати сучасні тренди цифрової трансформації міжнародного бізнесу, євроінтеграційну спрямованість України, поширення зеленої економіки та ін.

          

30 листопада 2023 року відбулося засідання наукового гуртка "Глобус", де студенти презентували результати своїх досліджень у рамках тематик "Електронна комерція у світі" (Альбіна Калина) та "Роль міжнародних валютно-фінансових організацій у відбудові України" (Сичук Діна). Учасники гуртка висвітлили важливі аспекти та тенденції електронної комерції, представивши глибокий аналіз розвитку цього сектору у світовому контексті. Також увага була присвячена ролі міжнародних валютно-фінансових організацій у відбудові України. Було розглянуто взаємодію України з цими організаціями та визначено конструктивні рішення для подальшого підвищення ефективності цього співробітництва. Наукова зустріч завершилася обговоренням та запитаннями від присутніх, що сприяло активному обміну ідеями та враженнями. Учасники гуртка висловили вдячність за можливість поділитися своїми висновками та отримати зворотний зв'язок від колег та викладачів. Такі заходи продовжують сприяти розвитку наукового середовища в університеті.

          

21 листопада 2023 року науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» ПУЕТ долучитись до гостьової лекції Rawi Abdelal, професора кафедри міжнародного менеджменту імені Герберта Ф. Джонсона Гарвардської школи бізнесу, який прочитав лекцію на тему «Imagining the Next World Economy». В рамках лекції були розглянути виклики епохи глобалізації: геополітична напруженість, конкуренція між країнами – світовими лідерами та економічні кризи.

Проблематика наукових досліджень професора Rawi Abdelal викликала високий інтерес серед науково-педагогічних працівників ПУЕТ. До онлайн-лекції долучились: перший проректор Наталія Педченко, директор Навчально-наукового інституту проєктів та підвищення кваліфікації Світлана Туль, директор Навчально-наукового інституту денної освіти Аліна Ткаченко, завідувач кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин Вікторія Стрілець, заступник завідувача кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин Людмила Франко, асистент кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин Юрій Єжелий, завідувач кафедри менеджменту Людмила Шимановська-Діанич, завідувач кафедри фінансів та банківської справи Олена Яріш, доцент кафедри фінансів та банківської справи Альона Соколова, доцент кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Жанна Кононенко, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи Людмила Флока.

Після онлайн-лекції та сесії запитань і відповідей зі спікером була організована дискусія в малих групах з представниками американських закладів вищої освіти за такою тематикою:

 • Енергетика та нова світова економіка;
 • Економічна криза та масова міграція;
 • Економічні санкції та економічне відокремлення;
 • Демографія та нова світова економіка;
 • Автократія та демократія: економічні моделі у світі, що змінюється;
 • Зростаюча нерівність та інституції.

Під час заходу науково-педагогічні працівники ПУЕТ та здобувачі вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» розширили знання з питань глобалізації, активно долучались до дискусій англійською мовою та мали можливість налагодити співпрацю з науковцями американських закладів вищої освіти.

Полтавський університет економіки і торгівлі долучений до Програми «Науковці без кордонів», яка започаткована Гарвардським університетом за підтримки Українського наукового інституту Гарвардського університету. Метою даної програми в Україні є підтримка науковців, які здійснюють інноваційні дослідження, та інтеграція українських наукових спільнот у міжнародне співтовариство. Ініціаторами співпраці виступили Наталія Педченко, Юлія Перегуда, Світлана Туль.

          

План роботи гуртка на 2023-2024 н.р.

          

25 квітня 2023 р. було проведено ХLVІ Міжнародну наукову студентську конференцію з актуальних питань розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті. В рамках заходу на кафедрі міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин було проведено кафедральну секцію на тему «Сучасні імперативи глобального економічного середовища», в якій взяли участь здобувачі вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини, освітня програма «Міжнародний бізнес».

Під час конференції було представлено доповіді здобувачів вищої освіти, які розглядали актуальні питання міжнародних економічних відносин у сучасному глобальному середовищі. Учасники заходу активно обговорювали результати досліджень та ставили питання доповідачам. Значне враження на викладачів та учасників конференції справили доповіді Браженко Агнеси, Заїки Анни, Мащенко Таміли та Сичук Діни (група МЕВ МБ б-11).

Бажаємо учасникам успіхів у подальших наукових дослідженнях!

          

3 березня о 12:40 відбулося засідання наукового гуртка "Глобус", де в якості запрошеного гостя виступила Юлія Павлівна Артеменко, експедитор компанії "Гілея". Під час зустрічі вона розповіла про "Особливості роботи експедитора в транспортній логістиці" з урахуванням свого десятирічного досвіду роботи. Юлія Павлівна поділилася своїми знаннями про роботу логіста та експедитора, згадала про труднощі, з якими вони стикнулися під час пандемії та повномасштабної війни в Україні, і також окреслила перспективи розвитку транспортної логістики України. Студенти активно брали участь у дискусії та обговоренні.

          

15 листопада 2022 р. кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин долучилася до проведення вже традиційної «Ночі науки» (освітньо-наукового івенту для здобувачів вищої освіти та абітурієнтів) із інтерактивною грою «Вирішення конфлікту інтересів шляхом переговорів». Учасники напрочуд елегантно спромоглися домовитися, а секрет – в повазі та щирому інтересі до партнерів по переговорах. Вітаємо учасників із набутим досвідом! Так тримати!

          

18 лютого 2021 року відбулося чергове засідання наукового гуртка викладачів і студентів кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин «Глобус».

Зі вступною промовою на засіданні виступила керівниця наукового гуртка – к.е.н., Стрілець Вікторія Юріївна. У своєму виступі викладачка звернула увагу на важливість екологізації виробництва в умовах глобальної екологічної кризи та необхідність допомоги міжнародних організацій та транснаціональних компаній у вирішенні цієї проблеми. Стрілець В.Ю. наголосила на необхідності поступового і послідовного впровадження систем технологічних, управлінських та інших рішень, які дозволяють підвищувати ефективність використання природних ресурсів і умов поряд з покращенням або хоча б збереженням якості природного середовища.

Робота гуртка супроводжувалася жвавою дискусією, в якій взяли участь студенти груп МЕВ МБ б-21, МЕВ МБ б-31, МЕВ МБ б-31 англ: Говтвяниця Катерина, Заїка Владислав, Крилов Максим, Плужник Дiана, Акуаку Лоіс, Дламіні Нджабуло, Алілуй Анастасія, Андрущенко Дар'я, Ворона Аліна, Кожевніков Дмитро.

Дякуємо всім учасникам засідання за насичену та продуктивну роботу!

          

Слоган ПУЕТ «Мрій про велике» студенти першого курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» зрозуміли правильно!!!

30 вересня 2020 року відбувся конкурс startup-проєктів «Полтавський жіночий бізнес-марафон». Проходили дійства у конференц-залі Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка.

Захід реалізовано в рамках грантового проєкту «Підвищення впливу жінок у розбудові місцевого економічного розвитку як запорука успішної реалізації гендерної політики міста Полтави». Ініціаторами гранту є Департамент економіки і інвестицій, Благодійна організація «Світло надії» та авторський колектив: Тетяна Юрченко, Роман Дрозд, Віта Клименко, Світлана Туль, Ольга Шкурупій. Співфінансування ініціативи здійснює Міністерство міжнародних справ Канади, яке підтримало спільну діяльність Асоціації міст України та проєкту міжнародної технічної допомоги ПРОМІС.

6 студенток 1 курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» взяли участь у цьому заході.

2 startup-проєкти : «Мотузковий парк розваг», який підготувала Діана Лещенко, керівник – Франко Л.С. та « Green Island» підготовлений Дар'єю Романюхою, керівник – Франко Л.С., були відзначені номінацією «Гран-прі» і будуть включені до Плану реалізації Стратегії економічного розвитку Полтавської об'єднаної територіальної громади на період 2021-2023 роки.

Проекти ще двох першокурсниць спеціальності  «Міжнародні економічні відносини» були відзначені дипломами ІІІ ступеня:

 • Центр особистісного розвитку «WorlDevelop» (Діана Поплюйко, керівник – Франко Л.С.);
 • Міжкультурний ресторан «Universe» (Юлія Туменко, керівник – Франко Л.С).

Усі учасниці були відзначені дипломами, грамотами та сертифікатами від організаторів. Нагородження відбувалося за участі директорки Департаменту економіки і інвестицій Віти Клименко та засновниці «Місцевої кав'ярні», менторки програм з жіночого підприємництва, маркетингу, корпоративної культури та стартапів Катерини Бабіч.

          

Студенти-міжнародники традиційно з великим успіхом беруть участь у Олімпіадах. Студентка 5 курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Зіганшина Юлія та студентка 4 курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка» Довбня Надія взяли участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Міжнародна економіка», що проходила у Національному університеті «Львівська політехніка», 30.03-01.04.2017 р. За результатами участі Зіганшина Юлія нагороджена дипломом ІІ ступеня, а Довбня надія відзначена грамотою за 3-тє місце у номінації «За якісне узагальнення міжнародного досвіду».

          

Студентка 4-го курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка» Довбня Надія та студент 3 курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка» Галіновський Дмитро представили наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Світове господарство та міжнародні економічні відносини», що проходив 22.03.2017 р. у ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». За результатами участі у підсумковій науково-практичній конференції Надія нагороджена диплом ІІ ступеня, а Дмитро відзначений грамотою.

          

9 грудня 2016 р. в актовій залі Полтавської обласної державної адміністрації відбулося нагородження переможців конкурсу студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до студентських громад», що проводився Полтавською обласною радою. Студентки 4 курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка» Феніч Оксана та Горищук Віра були відзначені дипломом ІІІ ступеня за бізнес-план молодіжного StartUp-проекту «Велокафе».

          

Студенти 4 курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка»» Феніч Оксана та Горищук Віра взяли участь у 5-му конкурсі «Битва стартапів», що відбувся 19 листопада 2016 р. у м. Полтава. Унікальність цьогорічного відбору – змагалися бізнес-проекти студентської молоді. Тематика проектів була різноманітною – від освітнього в сфері ІТ до нових підходів у агробізнесі. Студентки  представили проект унікального кафе «Bikestreet», де хочуть поєднати здоровий спосіб життя та велокультуру. У підсумку «битви» Оксана та Віра вийшли у фінал конкурсу та посіли ІІ місце.

          

Студенти напряму підготовки (спеціальності) «Міжнародна економіка» взяли участь у ІІІ Молодіжному конкурсі бізнес-моделей «StartUp-Кооперация»-2016, який проходив 14 жовтня 2016 р. у Білоруському торгово-економічному університеті споживчої кооперації (м. Гомель). Метою конкурсу був розвиток та посилення підприємницької активності молоді, набуття навичок бізнес-моделювання та бізнес-планування, а також перевірка бізнес-ідей на реалістичність. За результатами конкурсу дипломом І ступеня нагороджений студент 6 курсу спеціальності «Міжнародна економіка» Чмихун Філіпп. Дипломом в номінації «Кращий StartUp-проект у сфері послуг» відзначена студентка 3 курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка» Блоха Вікторія.

          

Участь студентів напряму підготовки (спеціальності) «Міжнародна економіка» у наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях

Студенти напряму підготовки (спеціальності) «Міжнародна економіка» традиційно та з великим успіхом беруть участь у численних конкурсах та Олімпіадах, а також представляють на експертну оцінку результати своїх наукових досліджень. Ільїна Поліна (МЕ-41), Тараненко Вікторія (МЕ-51), Чмихун Філіпп (МЕ-51) взяли участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Міжнародна економіка» (Національний університет «Львівська політехніка», 30.03-01.04.2016 р.);  Зіганшина Юлія (МЕ-41), Тараненко Вікторія (МЕ-51) – зі спеціальності «Міжнародні відносини» (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 13-15.04.2016 р.); Ільїна Поліна (МЕ-41), Чмихун Філіпп (МЕ-51) – зі спеціальності «Міжнародна економіка» (Київський національний торговельно-економічний університет, 27-28.04.2016 р.). Всі учасники відзначені сертифікатами та грамотами, а Тараненко Вікторія нагороджена диплом ІІІ ступеня за результатами участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Міжнародна економка».

Студентка 3-го курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка» Довбня Надія представила на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» наукову роботу на тему: «Інтелектуальний капітал як основа формування міжнародної конкурентоспроможності (на прикладі України)». Конкурс проходив 22-23.03.2016 р. у ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». За результатами участі у підсумковій науково-практичній конференції Надія нагороджена диплом ІІ ступеня.

Студенти спеціальності (напряму підготовки) «Міжнародна економіка» беруть активну участь у наукових заходах, які проводить Полтавський університет економіки і торгівлі. 19-20 квітня 2016 р. відбулася ХХХІX наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2015 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства». В роботі секції «Особливості розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації» взяли участь студенти 1-4 курсів напряму підготовки «Міжнародна економіка». Найкращими було визнано доповіді Довбні Надії (гр. МЕ-31, тема доповіді «Роль сучасного Китаю в розвитку економіки Азіатсько-Тихоокеанського регіону»), Іванець Ольги (гр. МЕ-31, тема доповіді «Формування та реалізація зовнішньої економічної політики КНР») та Зіганшиної Юлії (гр. МЕ-41, тема доповіді «Українські виробники на європейському ринку фармацевтичної продукції: аспекти міжнародної конкуренції»). Вони посіли відповідно 1,2 та 3 місце та були відзначені дипломами.

22 квітня 2016 р. кафедрою міжнародної економіки було проведено наукову конференцію студентів спеціальності (напряму підготовки) «Міжнародна економіка» «Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки в умовах глобальної трансформації». За результатами роботи конференції дипломами І ступеня були відзначені студенти 5 курсу Зонгороро Персівіренс (гр. МЕ-51р(а)) та Чмихун Філіпп (гр. МЕ-51). Дипломами ІІ ступеня були нагороджені студенти Семенова Катерина (гр. МЕ-11) та Карандіп (гр. МЕ-51р(а)). Дипломи ІІІ ступеня отримали студенти Гурас Фаїна (гр. МЕ-31), Салов Олексій (гр. Т-21), Одебоде Рукайат Олушола (гр. МЕ-51р(а)).

Вітаємо студентів та бажаємо подальших перемог у житті та нових досягнень у науці!

          

Студенти напряму підготовки «Міжнародна економіка» взяли участь у Молодіжному конкурсі бізнес-моделей «StartUp-Кооперация»-2014, присвяченому 50-річчю Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації (м.Гомель). Метою конкурсу був розвиток та посилення підприємницької активності молоді, набуття навичок бізнес-моделювання та бізнес-планування, а також перевірка бізнес-ідей на реалістичність.

На конкурс надійшло 58 бізнес-планів, у тому числі – 2 від студентів ПУЕТ. Бізнес-плани студентів ПУЕТ були високо оцінені журі, до складу якого увійшло 11 представників бізнес-співтовариства з Гомеля та Мінська. Особливу відзнаку отримали також підготовлені презентації.

За результатами конкурсу дипломом лауреатів в номінації «Кращий StartUp-проект в соціальній сфері» нагороджений бізнес-план «Літній кінотеатр “ART-sky“», підготовлений студентами І курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка» Керімовою Джамілею, Іванець Ольгою, Горищук Вірою та Довбнею Надією під керівництвом доц.Білобрової Т.О.

Дипломом лауреатів в номінації «Кращий StartUp-проект в контексті стійкого розвитку» нагороджений бізнес-план «Сільськогосподарський виробничий кооператив з виробництва сухофруктів «Щедрий домовичок»», який підготували студенти ІІІ курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка» Чмихун Філіпп, Овчаренко Анна та Соколовська Оксана під керівництвом ас.Франко Л.С.

          

17 квітня 2014 р. кафедра міжнародної економіки провела щорічну наукову конференцію студентів ПУЕТ спеціальності (напряму підготовки) «Міжнародна економіка», в роботі якої взяли участь студенти 3, 4 і 5 курсів. Зі вступним словом, у якому привітала студентів та побажала їм успіхів у навчанні та подальших наукових звершень, виступила старший викладач кафедри міжнародної економіки ПУЕТ Клименко В.І. Головувала на конференції доцент кафедри міжнародної економіки ПУЕТ Білоброва Т.О., яка не лише модерувала дискусію студентів, але й також активно долучалась до участі у ній.

Під час роботи конференції студенти активно задавали запитання, надавали коментарі, висловлювали власну точку зору, а також шляхом таємного голосування оцінювали наукові здобутки один одного. За результатами таємного голосування за відгуками студентів найцікавішою і найбільш актуальною була відзначена доповідь студента 4-го курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка» Щербаченка Ігоря на тему «Роль ТНК на сучасному етапі розвитку національних економік під впливом глобалізаційних змін». Друге місце посіла Криворучко Альбіна, студентка 4 курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка» з доповіддю на тему «Мотивація компаній щодо процесів злиття і поглинання»; третє – Чмихун Філіп, студент 3-го курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка» з доповіддю на тему «Економічні відносини України і Сполучених Штатів Америки».

У цілому в роботі конференції прийняло участь 24 студента. Тези їх доповідей опубліковані у збірнику «Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки в умовах глобальної трансформації».

          

15 квітня у стінах ПУЕТ традиційно пройшла XXXVII Наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2013 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства». На пленарному засіданні були зачитані найкращі доповіді студентів факультету фінансів і обліку, економіки та менеджменту, товарознавства, торгівлі та маркетингу. З вітальним словом виступили проф. Карпенко О.В. проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, Коливушка Н.І. зав. науково-організаційного відділу ПУЕТ, та Яріш О.В., керівника науково-методичної секції «Організація науково-дослідної роботи студентів» Науково-методичної ради університету, к.е.н., доц. Факультет фінансів і обліку представив магістр спеціальності «Міжнародна економіка» Шепетуха О.О. з доповіддю на тему: «Значення угоди про асоціацію України з ЄС щодо реалізації її національних інтересів» (науковий керівник доц. Артеменко І.А.). Після закінчення пленарного засідання робота конференції продовжилася в секціях.

На секцію №11 «Особливості розвитку і міжнародного бізнесу в умовах глобалізації» було подано 22 роботи. Магістри спеціальності «Міжнародна економіка» доповіли про результати своїх наукових досліджень за 2013-2014 навчальний рік. У роботі секції прийняли участь також студенти ІІІ та IV курсів, які приймали активну участь в обговоренні.