Кафедра міжнародної економіки

           

В умовах євроінтеграції потреба у спеціалістах з міжнародної економіки зростає. Такі фахівці добре орієнтуються як на вітчизняному, так і на зарубіжних ринках, вміють аналізувати та прогнозувати їх розвиток.

Сучасні економісти-міжнародники володіють практичними навичками в сферах міжнародної торговельної, інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності. Їх рішення спираються на розуміння процесів, які відбуваються на світовому ринку, а також правил та особливостей ведення міжнародного бізнесу. Вони знають як застосовуються норми міжнародного права та інструменти регулювання міжнародних економічних відносин. Важливою перевагою випускників напряму підготовки «Міжнародна економіка» є ґрунтовні знання ділової іноземної мови.

Випускники напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» мають перспективи для працевлаштування на вітчизняних та зарубіжних підприємствах, у філіях, відділеннях та представництвах транснаціональних корпорацій, банках, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях не лише в Україні, а й за кордоном.