Склад кафедри

Шкурупій Ольга Всеволодівна   
доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри 

Сфера наукових інтересів: 
інтелектуальний капітал у системі сучасних міжнародних економічних відносин

Гончаренко Владислав Васильович   
доктор економічних наук, професор 

Сфера наукових інтересів: 
міжнародний кооперативний рух, міжнародні фінанси, світові економічні кризи

Клименко Віта Іванівна
кандидат економічних наук, доцент

заступник завідувача кафедри

Сфера наукових інтересів: 
Розвиток кредитно-кооперативного сектора в Україні та світі 

Артеменко Ірина Анатоліївна 
кандидат економічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: 
Проблеми трансформації відносин власності в системі споживчої кооперації України

Пожар Артем Анатолійович  
кандидат економічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: 
Кредитні спілки, Міжнародний кооперативний рух

Артеменко Анна Вікторівна 
кандидат економічних наук, доцент кафедри 

Сфера наукових інтересів: 
Галузева диверсифікація іноземних ТНК в Україні. 

Базавлук Наталія Григорівна 
кандидат економічних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: 
Інноваційна складова конкурентоспроможності національних економік в умовах глобалізації

Флегантова Анна Леонідівна 
кандидат економічних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: 
Інноваційно-інвестиційна складова національної економіки

Туль Світлана Іванівна 
старший викладач

Сфера наукових інтересів: 
Світова практика становлення соціально-економічних систем з постіндустріальним характером праці

Франко Людмила Сергіївна 
асистент

Сфера наукових інтересів: 
Використання інтелектуально-освітнього капіталу в організаціях споживчої кооперації України

Єжелий Юрій Олексійович
старший лаборант