Анкетування стейкґолдерів

          

Анкетування стейкґолдерів

Анкета здобувача вищої освіти спеціальності 051 Економіка освітня програма "Міжнародна економіка" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

https://forms.gle/qufbFtVKCYwyR1q26

Анкетування стейкґолдерів

Анкета здобувача вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини освітня програма "Міжнародні економічні відносини" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

https://forms.gle/39vKBtdm4U8PRCsF9

Анкетування стейкґолдерів

Анкета здобувача вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини освітня програма "Міжнародний бізнес" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

https://forms.gle/oHw9jC9SvHYmYci89

          

Результати опитування здобувачів вищої освіти (за підсумками І семестру 2021-2022 н. р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти спеціальностей 292 Міжнародні економічні відносини освітня програма «Міжнародний бізнес» та 051 Економіка освітня програма «Міжнародна економіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (за підсумками І семестру 2021-2022 н. р.)

          

Анкета здобувача вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини освітня програма "Міжнародний бізнес" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

https://forms.gle/EhuVeHYRubBh3ikw9

Questionnaire for students in the specialty 292 International Economic Relations educational program "International Business" for the first (bachelor's) level of higher education

https://forms.gle/KASMbBkcM1Ea4HQW6

          

Результати опитування здобувачів вищої освіти (за підсумками І семестру 2021-2022 н. р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини освітня програма «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (за підсумками І семестру 2021-2022 н. р.)

          

Анкетування стейкґолдерів

Анкета здобувача вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини освітня програма "Міжнародні економічні відносини" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

https://forms.gle/GKErYPpPXj38vrF39

          

Результати опитування здобувачів вищої освіти
(за підсумками ІІ семестру 2020-2021 н. р.)

          

Результати опитування здобувачів вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини освітня програма «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Результати опитування здобувачів вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини освітня програма «Міжнародний бізнес» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Результати опитування здобувачів вищої освіти спеціальності 051 Економіка освітня програма «Міжнародна економіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

          

Анкетування стейкґолдерів

          

Анкета здобувача вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини освітня програма "Міжнародний бізнес" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Анкета здобувача вищої освіти спеціальності 051 Економіка освітня програма "Міжнародна економіка" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Анкета здобувача вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини освітня програма "Міжнародні економічні відносини" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

          

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
(денна, заочна форми навчання)

          

          

Спеціальність 051 Економіка
(денна, заочна форми навчання)