Навчально-методичне забезпечення спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

          

Освітня програма «Міжнародний бізнес». Початковий (короткий цикл) рівень вищої освіти

Міжнародна бізнес-статистика

Крос-культурні комунікації

Міжнародна макроекономіка. Міжнародна мікроекономіка

Міжнародний бізнес

Міжнародні економічні відносини

Основи міжнародного бізнесу

Тренінг: Кон‘юнктурний аналіз в міжнародному бізнесі

Тренінг: Міжнародні бізнес-проекти

Університетська освіта

          

Освітня програма «Міжнародний бізнес». Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Міжнародна бізнес-статистика

Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу

Економічний аналіз в міжнародному бізнесі

Інвестиційний клімат зарубіжних країн

Конкуренція та конкурентна поведінка компаній у міжнародному бізнесі

Корпоративне управління та соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі

Крос-культурні комунікації

Міжнародна макроекономіка. Міжнародна мікроекономіка

Міжнародний бізнес

Міжнародний маркетинг

Міжнародний менеджмент

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні фінанси

Основи міжнародного бізнесу

Тренінг: Кон‘юнктурний аналіз в міжнародному бізнесі

Тренінг: Міжнародні бізнес-проекти

Тренінг: Техніка міжнародних комерційних переговорів

Тренінг: Техніка укладання міжнародних комерційних контрактів

Університетська освіта

          

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини». Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Академічне письмо

Глобальна економіка

Геополітика та геоекономіка

Дипломатична та консульська служба

Методологія та організація наукових досліджень міжнародних економічних відносин

Міжнародні стратегії економічного розвитку

Міжнародна та європейська безпека

Тренінг: Технології крос-культурного менеджменту

Управління міжнародними інвестиційними проектами

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Управлінська результативність у міжнародному бізнесі