Міжнародні зв’язки

          

З метою підвищення ефективності реалізації Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» було розроблено та видано науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів. До складу розробників коментаря входить професор кафедри міжнародної економіки Гончаренко В.В. Цей коментар був створений за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) АгроІнвест та рекомендований до друку Вченою радою економіко-правового факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (протокол № 9 від 26 червня 2013 року) та Вченою радою Відділу розвитку підприємництва і кооперації Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (протокол від 20 червня 2013 року).

Коментар розрахований на якнайширше коло читачів, але, насамперед, на тих, хто керується нормами Закону у своїй щоденній практиці.

          

Студентка 5 курсу спеціальності «Міжнародна економіка» Герасименко Ангеліна пройшла закордонне практичне стажування по спеціальності «Міжнародні економічні відносини» в Бакинському слов’янському університеті, республіка Азербайджан, яке відбувалося із 28 жовтня по 8 листопада. Група студентів ПУЕТ не тільки відвідувала лекції, а також ознайомилася з соціокультурними особливостями міста Баку та країни в цілому. В результаті стажування були здобуті знання в галузі зовнішньої політики Азербайджану, досліджені особливості економічної ситуації в країні та, зокрема, розглянуті політико-економічні відносини з Україною.

Також студенти та їх викладач проф. Бобух Н.М. зустрічалися з ректором БСУ проф. Камалом Абдуллаєвим

та високоповажним послом України в Азербайджанській республіці Міщенком Олександром Павловичем

За результатами проведеного стажування студентам були видані сертифікати російською та англійською мовою

          

Співпраця ПУСКУ із зарубіжними проектами

Проф. Гончаренко В.В.

1. Співпраця з Проектом ТАСІС «Надання підтримки малим та середнім підприємствам на селі»  (Виконавець – Айкон-інститут (Нідерланди), фінансування-  Європейський Союз).  2005-2006р.р.

На базі ПУСКУ був створений регіональний офіс Проекту. Два роки (2005-2006) плідної співпраці викладачів кафедри кооперації з Проектом дозволили за рахунок коштів Євросоюзу опублікувати  результати наукових досліджень членів кафедри, отримати  оргтехніку для потреб кафедри, викладачам пройти  стажування за кордоном (2005 рік – у Німеччині, 2006 рік - в Угорщині), отримати можливість покращити практичні навики в результаті роботи в якості консультантів Проекту, залучити фахівців Проекту до навчальних семінарів та тренінгів, що проводились на базі ПУСКУ. Економічний ефект від співпраці з Проектом для Університету склав  близько  200 тисяч грн.

 

2. Співпраця з Проектом  Світового банку в Україні “Розширення доступу до ринків фінансових послуг”  P 4020-UA/1.6.2-IC  (Виконавець – Міністерство фінансів України)  -   2005-2006р.

Проф. Гончаренко В.В. був залучений в якості експерта Проекту Світового банку в Україні за 6-ти місячним контрактом. Підготував ряд звітів, які розміщені на офіційному сайті Міністерства фінансів України:

1. Аналітичний звіт щодо побудови систем кредитної кооперації різних країн : Проект Світового банку в Україні “Розширення доступу до ринків фінансових послуг”  P4020-UA/1.6.2-IC. Консультант з питань кооперативного кредитування Гончаренко Владислав Васильович –   Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=59940&cat_id=57142

2. Особливості та закономірності відродження та розвитку кредитних спілок в Україні : Проект Світового банку в Україні “Розширення доступу до ринків фінансових послуг”  P4020-UA/1.6.2-IC. Консультант з питань кооперативного кредитування. Гончаренко Владислав Васильович –   Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=59928&cat_id=57142

3. Аналіз  законодавчого регулювання діяльності кооперативних банків в Україні : Проект Світового банку в Україні “Розширення доступу до ринків фінансових послуг”  P4020-UA/1.6.2-IC. Консультант з питань кооперативного кредитування. Гончаренко Владислав Васильович  –   Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=59961&cat_id=57142

4. Модель створення системи кооперативного кредитування та механізм її фінансової підтримки з боку держави : Проект Світового банку в Україні “Розширення доступу до ринків фінансових послуг”  P4020-UA/1.6.2-IC. Консультант з питань кооперативного кредитування. Гончаренко Владислав Васильович –   Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=59965&cat_id=57142

3. Співпраця з Канадською Програмою зміцнення кредитних спілок в Україні (Виконавець – Канадська кооперативна асоціація, фінансування –   Канадська Агенція з міжнародного розвитку CIDA).  2006-2008р.р.

На базі ПУСКУ був створений українсько-канадський  Навчально-консультаційний Центр для кредитних спілок, який в подальшому  став  провідним в Україні із перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів кредитних спілок.  Згідно укладеного між  ПУСКУ та Канадською Програмою  Договору про співпрацю, Канадська сторона виділила 139 тисяч грн. на створення  цього Центру, організувала стажування викладачів Університету в Канаді (2007 рік) та Польщі (2008 рік).  За два з половиною роки співпраці в межах даного Проекту в ПУСКУ пройшли навчання та підвищили кваліфікацію понад  600 осіб (керівників, головних бухгалтерів та інших фахівців кредитних спілок), що дозволило Університету додатково отримати близько 400 тисяч грн.

Підписання договору про співпрацю між ПУСКУ та Канадською Програмою зміцнення кредитних спілок в Україні (2006 рік)

Зустріч проф. В.Гончаренка  з лауреатом  Нобелівської премії  доктором  М. Юнусом на  Світовому мікрофінансовому форумі  (Канада, 2007р.) .

4. Співпраця з Вищою школою агрономії, екології та харчових технологій  Університету  Діжон (Франція)  - 2010р.

У 2010 році розпочата  співпраця  з Проектом,  що здійснюється  Інститутом економіки і прогнозування НАН України спільно з Вищою школою агрономії, екології та харчових технологій  Університету  Діжон (Франція).  Після участі у міжнародному круглому столі «Кооперативний рух – невідомі сторони та  надії: соціологія і економічна діяльність», організованому ІЕП НАН України (червень 2010 р.), професор ПУЕТ В.В.Гончаренко на запрошення французьких колег взяв участь в організованій Проектом поїздці до Франції (жовтень 2010 р).   Делегація українських науковців протягом тижня  ознайомилась з роботою  8 французьких кооперативів різного напрямку, а також прийняла участь в науково-практичному семінарі, що проходив у Вищій школі агрономії, екології та харчових технологій  Університету  м. Діжон – столиці провінції Бургундія. Представники цього навчального закладу виявили зацікавлення у співпраці з ПУЕТ, а мер м. Діжон – у встановленні побратимських зв’язків між містами Діжон і Полтава.

Жовтень 2010
Відвідування кооперативів, семінари в Діжонській вищій школі агрономімі, екологіі та харчових технологій, обмін думками між науковцями.