Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
(денна, заочна форми навчання)

          

          

Спеціальність 051 Економіка
(денна, заочна форми навчання)